CÁCH QUẢN LÝ PHÒNG THỂ HÌNH (GYM) HIỆU QUẢ

Một khi bạn đã quyết định đi vào triển khai kinh doanh phòng gym thì rõ ràng bạn phải xác định đúng mô hình quản trị phòng gym của mình để đạt được một lợi thế cạnh tranh nhất trong thị trường kinh doanh phòng gym.

Lúc này, thị trường quyết định giá gia nhập thành viên rất lớn và nếu phòng gym của bạn muốn đạt được lợi nhuận cao nhất, chỉ còn cách giảm được càng nhiều chi phí càng tốt, đồng thời phải kiểm soát được chất lượng của dịch vụ.

Mô hình quản trị phòng gym phải tập trung vào 3 yếu tố chính là Con người - Quá trình - Công nghệ và tất cả 3 yếu tố này cuối cùng phải nhằm tới khách hàng, thỏa mãn được khách hàng chính là sự thành công. Mục tiêu tạo giá trị cho khách hàng là ít lãng phí, chất lượng tốt. Kết hợp với đó là sự linh hoạt, tham gia của mọi người, trên nền tảng chuẩn hóa công việc.

Mô hình phù hợp nhất mà chúng tôi hướng đến tư vấn và triển khai cho chủ đầu tư là mô hình tích hợp Lean 6 Sigma (LSS):

* Loại bỏ tối đa các loại chi phí không cần thiết trong các quá trình tổ chức quản lý phòng gym.

* Cải tiến các thành quả trong các khâu dịch vụ và giải quyết các vấn đề về chất lượng đối với khách hàng.

* Cải tiến sự hài lòng của khách hàng, tăng trách nhiệm với khách hàng, giảm sự bất mãn của khách hàng.

* Giảm sai sót và các biến đổi trong các dịch vụ phòng gym.

Tất cả nhằm tăng thu nhập và lợi nhuận cho bạn khi bắt đầu kinh doanh phòng Gym.

Thảo luận:

 
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Đóng lại